Tűzvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásaink

 • Cégek tűzvédelmi ügyeinek intézése eseti és folyamatos megbízás  alapján: Jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése mellett (tűzvédelmi dokumentációk aktualizálása)
 • Tűzvédelmi szabályzat készítése kiegészítő dokumentációkkal 
 • Menekülési rajzok készítése
 • Tűzriadó terv készítése
 • Tűzvédelmi oktatási tematika készítése
 • Tűzvédelmi oktatások megtartása, dokumentálása
 • Tűzriadó gyakorlat szervezése, lebonyolítása
 • Villamos-berendezések, villám-védelmi berendezések tűzvédelmi szempontú, nemzeti szabvány szerinti, időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok megszervezése, lebonyolítása, jegyzőkönyvezése;
 • A Megbízó létesítményeiben a tüzek keletkezését előidéző okok felkutatása, a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítása;
 • Bekövetkezett tűzesetek kivizsgálásánál, jegyzőkönyv készítésénél való részvétel;
 • Külső vállalkozók által végzett alkalomszerű tűzveszélyes munkáknál eseti ellenőrzés, szaktanácsadás;
 • Beépített tűzvédelmi berendezések ellenőrzésében való részvétel.
 • Nyomtatványok beszerzése.

 9/2015. (III. 25.) BM rendelet rendelkezik a gazdálkodó szervezeteknél a tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak képesítéséről és a havi foglakoztatási óraszámról.
 Cégem lehetőséget biztosit e szolgáltatás  havidíjas rendszerbe történő igénybevételére.

 

Tevékenység Kötelezetség
1.000-5.000 kg/l mennyiségű robbanásveszélyes anyagtárolása, előállítása, feldolgozása, forgalomba hozatala. Középfokú Havi 8 órában
tűzveszélyes anyag, termék tárolása 1.000-10.000 m2-ig Középfokú Havi 8 órában
100 fő feletti létszámmal ipari vagy mezőgazdasági tevékenység végzése Középfokú Havi 8 órában
az épület 300-500 fő közötti befogadó helyiséggel rendelkezik Középfokú Havi 8 órában
az épület összesített befogadóképessége 500-2000 fő Középfokú Havi 8 órában
az épületben a menekülésben korlátozott személyek száma 20-100 fő Középfokú Havi 8 órában
főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett Felsőfokú Havi 16 órában
több mint 5.000 kg/l mennyiségű robbanásveszélyes anyagtárolása, előállítása, feldolgozása, forgalomba hozatala. Felsőfokú Havi 16 órában
tűzveszélyes anyag, termék tárolása 10.000 m2 felett Felsőfokú Havi 16 órában
az épületben van 500 főt meghaladó befogadó képességű helyiség Felsőfokú Havi 16 órában
az épület összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt Felsőfokú Havi 16 órában
a menekülésben korlátozott személyek száma meghaladja a 100 főt Felsőfokú Havi 16 órában

 

Havidíjas szolgáltatási árak: (árak tájékoztató jellegűek)
A havidíjas vállalási ár függ a társaság dolgozói létszámától és az alkalmazott technológiától valamint a használt, gyártott és tárolt anyag tűzveszélyességi osztályba sorolásától.

 

Létszám Tűzveszélyességi osztályok
Robbanás veszélyes Tűzveszélyes Nem tűzveszélyes
1-9 fő 20 000 FT-tól 15 000 Ft-tól 10 000 Ft-tól
10-24 fő 25 000 Ft-tól 20 000 Ft-tól 15 000 Ft-tól
25 fő felett 35 000 Ft-tól 30 000 Ft-tól 20 000 Ft-tól

 

Egyedileg megrendelhető tűzvédelmi szolgáltatások
Szabályzatok: 

 •  vállalási ár 10 000 Ft -tól.

Tűzvédelmi oktatás

 • munkavállalóknak 1200 Ft/fő-től, 1-5 főig 8000 Ft.
 • Használatbavételi, működési, telephely engedélyezési eljárásokban való közreműködés
 • Rendezvények tűzvédelmi szaktanácsadása.
 • Menekülési rajzok készítése, helyszíni felmérés alapján
 • Tűzriadó terv készítése, helyszíni felmérés alapján
 • Tűzriadó gyakorlat szervezése, lebonyolítása

Dokumentációk összeállítása (tűzoltó készülékekről, tűzjelzőkről, beépített tűzoltó készülékekről, elektromos-villámvédelem felülvizsgálatról, épület átalakítási engedélykérések) 

A fenti árak az áfa-t tartalmazzák

 

MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSAINK

 Munkavédelemmel kapcsolatos szolgáltatásaink

Cégek munkavédelmi ügyeinek intézése eseti és folyamatos megbízás alapján: Jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése mellett (munkavédelmi dokumentációk aktualizálása)

 • Munkavédelmi szabályzatok készítése
 • Munkavédelmi kockázatértékelés készítése
 • Munkavédelmi oktatási tematika készítése
 • Munkavédelmi oktatások megtartása, dokumentálása
 • Veszélyes gépek, berendezések munkavédelmi üzembehelyezése
 • Munkavédelmi intézkedési terv készítése
 • Cégek képviselete munkavédelmi ellenőrzési ügyekben 
 • Egyéni védőeszköz belső juttatási rendjének készítése
 • Kémiai kockázatértékelés
 • Munkabalesetek kivizsgálása,jegyzőkönyvezése
 •  Munkavédelmi szaktanácsadás:

Cégek teljes körű munkavédelmi ügyintézése és képviselete: Cégem lehetőséget, biztosit e szolgáltatás eseti és havidíjas rendszerbe történő igénybe vételére.

Az eseti szolgáltatás hátrányai:

 • A dokumentációk aktualizálása nem folyamatos
 • A cég vezetőjének kell figyelemmel kísérni a jogszabályi változásokat
 • Minden esetben a munka elkezdését megelőzi egy  árajánlat készítés és megrendelés, ez által hosszabb a dokumentációk elkészítésének ideje.   

Az eseti szolgáltatás előnye:

 • Nincs havi költség

A havi díjas szolgáltatás előnyei:

 • A dokumentációk aktualizálása folyamatos
 • A jogszabályi változásokat cégünk kíséri figyelemmel

 

Havidíjas szolgáltatási árak: Árak tájékoztató jellegűek

A havidíjas vállalási ár függ a társaság munkavédelmi veszélyességi besorolásától, ami az alkalmazott technológia és a dolgozói létszám függvénye.

 

     

        LÉTSZÁM

                            VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK

                 I.          

                II.

               III.

           1 - 9 fő

       15 000 Ft-tól

        10 000 Ft-tól

             5 000 Ft-tól

       10 - 24 fő

       25 000 Ft-tól

        20 000 Ft-tól

           15 000 Ft-tól

       25 - 49 fő

       40 000 Ft-tól

        35 000 Ft-tól

           30 000 Ft-tól

 

A vállalási árak Ft / hó- ban értendők. Az árak tájékoztató jellegűek. A konkrét árajánlatot a részünkre elküldött információk alapján adjuk meg.

Egyedileg megrendelhető munkavédelmi szolgáltatások

 • Szabályzatok: a vállalási ár 10 000 Ft -tól 50 000 Ft-ig változhat a munkavédelmi veszélyességi osztálytól és az alkalmazottak létszámától függően.
 • Munkavédelmi kockázatértékelés elkészítése: a vállalási ár 15 000 Ft-tól. Az ár függ a gépek, berendezések számától, azok veszélyességi fokától és az alkalmazottak létszámától.
 • Munkavédelmi oktatás: munkavállalóknak 1000 Ft/fő-től, 1-5 főig 8000 Ft.
 • Munkabalesetek kivizsgálása: a díj függ a baleset súlyosságától (23 000 Ft-tól)
 • Kémiai kockázatelemzés: a vállalási ár 10 000 Ft-tól az ár függ a veszélyes anyagok számától.
 • Dokumentációk összeállítása

 A fenti árak az áfa-t  tartalmazzák!